• TRIDONIC
  • OSRAM
  • LUMITECH
  • ALANOD
  • ADELS CONTACT
  • LUMBERG
  • LITTELFUSE
  • AGILIGHT

23. 9. 2020

Získané dotace

Dotace RYBNÍKÁŘSTVÍ I.

Dotace RYBNÍKÁŘSTVÍ I.

Název projektu: Nákup vybavení pro zlepšení podmínek chovu a welfare masného skotu

Hlavní cíl operace: 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje – Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Český sever.
V rámci projektu byla zakoupena pojízdná nádrž na vodu s vývěvou pro potřeby zavážení vody na pastviny zvířatům a paznehtářská fixační klec se záchytným košem s možností úpravy paznehtů plemenným býkům.

Dotace Nákup vybavení pro zlepšení podmínek chovu a welfare masného skotu

Prostřednictvím MAS Český sever, z. s. v rámci operace „Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje“ společnost požádala v roce 2021 o dotaci na nákup strojů na údržbu trvalých travních porostů. Dotaci jsme prostřednictvím SZIF získali a nákup obraceče a shrnovače píce v roce 2022 realizovali. Celkové výdaje na nákup obou strojů činily 444 070,- Kč a poskytnutá dotace 220 200,- Kč.

Dotace Nákup strojů na údržbu TTP

Ze zdrojů Ústeckého kraje "Programu podpory zemědělství a venkovských oblastí Ústeckého kraje" jsme získali dotaci na nákup pomůcek pro oblast rybolovu a zpevnění plochy pro zlepšení podmínek a pohody zvířat ve stádě masného skotu.

Logo Ústecký krajDotace Obnova rybníka a investice do vybaveníDotace Obnova rybníka a investice do vybavení